Varis, E., & Juuti, T. (1975). Syysvehnän typpilannoituksen ajoittamisesta . Agricultural and Food Science, 47(3), 270-282. https://doi.org/10.23986/afsci.71849