Salo, M.-L., Immonen, M., & Suomi, K. (1973). Puunjalostusteollisuuden jäteliemipulveri märehtijäin rehuna. Agricultural and Food Science, 45(3), 284–296. https://doi.org/10.23986/afsci.72948