Januskaitiene, Irena, Jūratė Žaltauskaitė, Austra Dikšaitytė, Gintarė Sujetovienė, Diana Miškelytė, Giedrė Kacienė, Sandra Sakalauskienė, Jurga Miliauskienė, and Romualdas Juknys. 2018. “Interspecific Competition Changes Photosynthetic and Oxidative Stress Response of Barley and Barnyard Grass to Elevated CO2 and Temperature”. Agricultural and Food Science 27 (1), 50–62. https://doi.org/10.23986/afsci.67840.