Varis, E. (1975) “Lannoitustavan vaikutus perunan ravinteiden saantiin ja mukuloiden kemialliseen koostumukseen ”, Agricultural and Food Science, 47(3), pp. 139-151. doi: 10.23986/afsci.71843.