Varis, E. and Juuti, T. (1975) “Syysvehnän typpilannoituksen ajoittamisesta ”, Agricultural and Food Science, 47(3), pp. 270-282. doi: 10.23986/afsci.71849.