Salo, M.-L., Immonen, M. and Suomi, K. (1973) “Puunjalostusteollisuuden jäteliemipulveri märehtijäin rehuna”, Agricultural and Food Science, 45(3), pp. 284–296. doi: 10.23986/afsci.72948.