Varis, E. “Lannoitustavan Vaikutus Perunan Ravinteiden Saantiin Ja Mukuloiden Kemialliseen Koostumukseen ”. Agricultural and Food Science, Vol. 47, no. 3, May 1975, pp. 139-51, doi:10.23986/afsci.71843.