Mäkelä, K. “Viljakasvustoissa Esiintyneistä Sienistä Vuosina 1971—1973 ”. Agricultural and Food Science, Vol. 47, no. 3, May 1975, pp. 245-69, doi:10.23986/afsci.71848.