Pitääkö maahan muuttanut opiskelija luokitella?

Avainsanat: korkeakoulutus, tilastointi, maahanmuuttanut, kehittäminen, tasa-arvo, koulutupolitiikka

Abstrakti

Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään työkaluilla, joilla on kannatettavat pyrkimykset, mutta myös sudenkuoppansa. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelma ja sen pohjalta valmisteltu korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma tähtäävät maahan muuttaneiden korkeakouluopiskelijoiden määrän lisäämiseen. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) mukaan opiskelijat, jotka ovat muuttaneet tai joiden vanhemmat ovat muuttaneet ulkomailta Suomeen, tulee tunnistaa omaksi ryhmäkseen tilastoimalla heidät. Luokittelut kuitenkin tuottavat sosiaalisia ja yhteiskunnallisia asemia. Millaista tulevaisuuden yhteiskuntaa maahan muuttaneiden opiskelijoiden luokittelulla rakennetaan?

Kirjoittajan esittely

Ulpukka Isopahkala-Bouret, Turun yliopisto

KT, päätoimittaja, kasvatustieteen  professori, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

 

 

Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
kesä 13, 2022
Viittaaminen
Isopahkala-Bouret, U. (2022). Pitääkö maahan muuttanut opiskelija luokitella?. Aikuiskasvatus, 42(2), 102–103. https://doi.org/10.33336/aik.120031