Innovaatiopedagogiikkaa kehittämässä

Avainsanat: pedagogiikka, ammattikorkeakoulu, korkeakoulutus, kestävä kehitys, koulutussuunnittelu

Abstrakti

Innovaatiopedagogiikka tukee opiskelijan kokonaisvaltaista kasvua työelämän asiantuntijaksi ja aktiiviseksi kansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja motivaatiota toimia yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Sen toteutus vaatii aikaa, koko koulutusyhteisön osallistumista ja johdon sitoutumista. Innovaatiopedagogiikan käytäntöön vieminen ja kehittäminen on jatkuva prosessi, jolla vastataan kestävän tulevaisuuden haasteisiin.

Kirjoittajan esittely

Taru Konst, Turun ammattikorkeakoulu

FT, KTL, yliopettaja

 

 

Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
kesä 13, 2022
Viittaaminen
Konst, T. (2022). Innovaatiopedagogiikkaa kehittämässä. Aikuiskasvatus, 42(2), 146–153. https://doi.org/10.33336/aik.120036