Virtuaalipeliympäristö strategisesti tehokkaan yhteistyön harjoittajana

  • Johanna Bluemink
Avainsanat: pelit, verkkopelit, yhteisöllisyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p5522], yhteistyö, sosiaalinen vuorovaikutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10591], yhteisöllinen oppiminen

Abstrakti

Kirjoittaja tutki väitöstutkimuksessaan peliympäristöjä yhteisöllisen oppimisen rikastajina. Hänen mukaansa peliympäristössä syntyy vahva yhteinen tila, joka vahvistaa keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisöllistä oppimista. Hänen käyttämiään peliympäristöjä olivat eScape ja Gate for Collaboration. Tutkijan mukaan peliympäristö motivoi ja helpottaa hajautetuissa ryhmissä vaikeidenkin asioiden käsittelyä. – Johanna Blueminkin väitöskirja Virtually face to face : enriching collaborative learning through multiplayer games (Oulun yliopisto 2011). Artikkeli on toteutettu Ella ja Georg Ehrnroothin säätiön apurahan turvin.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 1, 2011
Viittaaminen
Bluemink, J. (2011). Virtuaalipeliympäristö strategisesti tehokkaan yhteistyön harjoittajana. Aikuiskasvatus, 31(4), 267–274. https://doi.org/10.33336/aik.93954