Yhteisöllistä oppimista wikittämässä

  • Arja Kilpeläinen
  • Kirsi Päykkönen
  • Jukka Sankala
Avainsanat: Lapin yliopisto, yhteisöllinen oppiminen, wikit, verkkokirjoittaminen

Abstrakti

Lapin yliopistossa toteutettiin osa sosiaalityön koulutuksesta verkkokurssina ja parityöskentelynä. Opiskelijoiden tehtävänä oli kirjoittaa pareittain valitsemastaan sosiaalityön teoriasta wikisivu, joka yhdessä muiden wikisivujen kanssa muodostavat kurssin lopussa sosiaalityön keskeiset teoriat ja informaatioteknologian soveltamismahdollisuudet teorialähtöisesti esittelevän wikisivuston. Vaiheittaisen kirjoittamisen ja rooliopponoinnin avulla tuotettiin yhdessä sisäistettyä tietämystä ja ymmärrystä opiskeltavista teorioista. Niin opettajat kuin opiskelijatkin kokivat menetelmän antoisana.
Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
joulu 1, 2011
Viittaaminen
Kilpeläinen, A., Päykkönen, K., & Sankala, J. (2011). Yhteisöllistä oppimista wikittämässä. Aikuiskasvatus, 31(4), 285–291. https://doi.org/10.33336/aik.93956