Dialogi verkossa

  • Minna Vähämäki
Avainsanat: Otavan opisto, dialogi, verkko-oppiminen, verkko-opiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p9885]

Abstrakti

On tärkeää tunnistaa ne sudenkupat ja ongelmat, joita verkko-oppimisessa kohdataan ja pohtia, miten verkko-opiskelussa päästäisiin dialogin avulla entistä parempiin laadullisiin tuloksiin niin, että oppimisprosessi on opiskelijalle mielekäs kokemus. Otavan Opiston Hyvinvointivaltio-verkkokurssilla kartutettiin kokemuksia dialogista verkossa.
Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
joulu 1, 2011
Viittaaminen
Vähämäki, M. (2011). Dialogi verkossa. Aikuiskasvatus, 31(4), 292–294. https://doi.org/10.33336/aik.93957