[1]
Kinnari, H. 2020. Elinikäisestä kasvajasta kykypääomakoneeksi : Elinikäinen oppiminen yrittäjämäisen talouden aikakaudella. Aikuiskasvatus. 40, 4 (joulu 2020), 305-319. DOI:https://doi.org/10.33336/aik.100535.