[1]
Laiho, A. 2020. Välineitä kriittiseen tasa-arvolukutaitoon: Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) (2020). Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Gaudeamus. 328 sivua. Aikuiskasvatus. 40, 4 (joulu 2020), 371-373. DOI:https://doi.org/10.33336/aik.100551.