[1]
Kimanen, A. , Varjonen, S. , Sotkasiira, T., Nivala, E. ja Ryynänen, S. 2022. Kulttuuristamista vai kulttuurienvälistä oppimista? Diskursiivinen analyysi turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ammattilaisten puheesta. Aikuiskasvatus. 42, 2 (kesä 2022), 133–145. DOI:https://doi.org/10.33336/aik.120038.