[1]
Huhtasalo, J. 2022. Koneiden tulevaisuus haastaa filosofisiin pohdintoihin: Raatikainen, Panu (toim.) ( 2021). Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta. Gaudeamus. 300 sivua. Aikuiskasvatus. 42, 2 (kesä 2022), 170–171. DOI:https://doi.org/10.33336/aik.120047.