[1]
Heikkinen, A. 2014. Aktivismista realismiin: ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikauskasvatustieteen kritiikki. Aikuiskasvatus. 34, 3 (syys 2014), 215–223. DOI:https://doi.org/10.33336/aik.94101.