[1]
Koskela, T., Rosenius, P. ja Kärkkäinen, S. 2020. Opettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä. Aikuiskasvatus. 40, 3 (syys 2020), 197–211. DOI:https://doi.org/10.33336/aik.98367.