(1)
Koskinen, H. Yrittäjyyden Ja Yliopiston Kompleksinen Suhde: Eeva Aromaa, Kati Kasanen & Kirsi Peura (toim.) (2020). Toivoa, Tunteita Ja epätietoisuutta. Näkövinkkeleitä yrittäjyyteen Yliopistoissa. Itä-Suomen Yliopisto. 56 Sivua. URL: http://urn.fi/urn:nbn:fi:Uef-20201303. AK 2020, 40, 382-383.