(1)
Saari, E.; Kurki, A.-L.; Mattila-Holappa, P. Yksilön Toimijuudesta Yhteiseksi käytännöksi : Muutospajat Oppilaitoksen Ja työpaikkojen välistä yhteistyötä Rakentamassa. AK 2021, 41, 18-35.