(1)
Suhonen, R. .; Cantell, H.; Weselius, H.; Kouvo, T. . ”Kun Ihminen Ihminen on”: Tapaustutkimus Sekakuoro Koiton Laulun Yhteiskunnallisesta Aktivismista 1970-Luvulta. AK 2022, 42, 6-24.