(1)
Huhtasalo, J. Koneiden Tulevaisuus Haastaa Filosofisiin Pohdintoihin: Raatikainen, Panu (toim.) ( 2021). TekoƤly, Ihminen Ja Yhteiskunta. Gaudeamus. 300 Sivua. AK 2022, 42, 170-171.