(1)
Suhonen, R. Maailman muuttamisen pedagogiikkaa: Elonheimo, Aino-Maija, Miettinen, Sari, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija (toim.) (2022). Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka. Vastapaino. 272 sivua. AK 2023, 43, 208–210.