(1)
Siirilä, J. Elämäntarkoituksen äärellä: Tirri, Kirsi & Kuusisto, Elina (2019). Opettajan Ammattietiikkaa Oppimassa. 175 Sivua. Gaudeamus. AK 2019, 39, 318-319.