(1)
Vilkka, H.; Ylöstalo, H. Tarinoilla Tasa-Arvoon? Narratiivisten Menetelmien Mahdollisuuksia Kriittisessä Toimintatutkimuksessa. AK 2016, 36, 99-108.