(1)
Heikkinen, A. Aktivismista realismiin: ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikauskasvatustieteen kritiikki. AK 2014, 34, 215-223.