(1)
Manninen, J.; Meriläinen, M. Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opiskelun hyötyihin. AK 2015, 35, 84-98.