(1)
Koskela, T.; Rosenius, P.; Kärkkäinen, S. Opettajaopiskelijoiden käsityksiä Oppimisesta Erilaisissa oppimisympäristöissä. AK 2020, 40, 197-211.