Kinnari, H. (2020). Elinikäisestä kasvajasta kykypääomakoneeksi : Elinikäinen oppiminen yrittäjämäisen talouden aikakaudella. Aikuiskasvatus, 40(4), 305-319. https://doi.org/10.33336/aik.100535