Laiho, A. (2020). Välineitä kriittiseen tasa-arvolukutaitoon: Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) (2020). Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Gaudeamus. 328 sivua. Aikuiskasvatus, 40(4), 371-373. https://doi.org/10.33336/aik.100551