Santaoja, M. (2021). Ampiaisten valepesien virkkaus monilajisen yhteiselon tunnusteluna. Aikuiskasvatus, 41(2), 127–139. https://doi.org/10.33336/aik.109322