Kajamaa, A., & Tuunainen, J. . (2021). Snellmanin sivistyskäsitys jatkuvan oppimisen ja työorganisaatioiden kehittämisen lähtökohtana ja haasteena. Aikuiskasvatus, 41(3), 278–282. https://doi.org/10.33336/aik.111586