Suhonen, R. ., Cantell, H., Weselius, H., & Kouvo, T. . (2022). ”Kun ihminen ihminen on”: Tapaustutkimus sekakuoro Koiton Laulun yhteiskunnallisesta aktivismista 1970-luvulta. Aikuiskasvatus, 42(1), 6–24. https://doi.org/10.33336/aik.115550