Jytilä, R., & Kekki, N. (2022). Kohti ylirajaista lukemista: Lukupiiri aikuisten maahanmuuttaneiden yhteisöllisen oppimisen menetelmänä. Aikuiskasvatus, 42(2), 119–132. https://doi.org/10.33336/aik.120034