Kimanen, A. ., Varjonen, S. ., Sotkasiira, T., Nivala, E. ., & Ryynänen, S. (2022). Kulttuuristamista vai kulttuurienvälistä oppimista? Diskursiivinen analyysi turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ammattilaisten puheesta. Aikuiskasvatus, 42(2), 133–145. https://doi.org/10.33336/aik.120038