Kallio, E. K. (2022). Krishnamurti ja sanojen tyhjyys. Aikuiskasvatus, 42(2), 158–159. https://doi.org/10.33336/aik.120039