Huhtasalo, J. (2022). Koneiden tulevaisuus haastaa filosofisiin pohdintoihin: Raatikainen, Panu (toim.) ( 2021). Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta. Gaudeamus. 300 sivua. Aikuiskasvatus, 42(2), 170–171. https://doi.org/10.33336/aik.120047