Rintala, H., & Nokelainen, P. (2023). Oppisopimuskoulutus aikuiskoulutuksena : Laadullinen tutkimus oppisopimuskoulutukseen osallistumisesta ja subjektiivisista tehtäväkohtaisista arvoista . Aikuiskasvatus, 43(3), 161–172. https://doi.org/10.33336/aik.127923