Suhonen, R. (2023). Maailman muuttamisen pedagogiikkaa: Elonheimo, Aino-Maija, Miettinen, Sari, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija (toim.) (2022). Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka. Vastapaino. 272 sivua. Aikuiskasvatus, 43(3), 208–210. https://doi.org/10.33336/aik.136886