Heimo, S. (2023). Kuinka selvitä kasvun ja kestävyyden ristipaineessa? Foster, Raisa, Heikkinen, Hannu. L. T., Nyberg, Crister, Saari, Antti. & Salonen, Arto (toim.) (2023). Kertomuksia kestävästä elämästä. Into Kustannus. 238 sivua . Aikuiskasvatus, 43(3), 211–213. https://doi.org/10.33336/aik.136890