Heikkilä, M. (2019). Alanvaihto ja ammatillisen identiteetin muutos ruumiillisina tiloina ja tuntemuksina. Aikuiskasvatus, 39(1), 19–33. https://doi.org/10.33336/aik.80228