Myyry, S. (2019). Feminististä pedagogiikkaa, opettaja! Laukkanen, Anu, Miettinen, Sari, Elonheimo, Aino-Maija, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija (toim.) (2018). Feministisen pedagogiikan ABC – Opas ohjaajille ja opettajille. Vastapaino. 291 sivua. Aikuiskasvatus, 39(1), 64–65. https://doi.org/10.33336/aik.80237