Siirilä, J. (2019). Elämäntarkoituksen äärellä: Tirri, Kirsi & Kuusisto, Elina (2019). Opettajan ammattietiikkaa oppimassa. 175 sivua. Gaudeamus. Aikuiskasvatus, 39(4), 318-319. https://doi.org/10.33336/aik.88087