Laakkonen, E. (2018). ”Työelämän monimuotoistuminen korostaa elinikäistä oppimista”. Aikuiskasvatus, 38(3), 264–265. https://doi.org/10.33336/aik.88367