Huhtasalo, J. (2018). Yhtenäisestä poikakulttuurista moninaisiin maskuliinisuuksiin: Kivijärvi, Antti, Huuki, Tuija & Lunabba, Harry (2018). Poikatutkimus. Vastapaino. 337 sivua. Aikuiskasvatus, 38(4), 340–341. https://doi.org/10.33336/aik.88382