Mäki, K., Vanhanen-Nuutinen, L., & Töytäri-Nyrhinen, A. (2011). ”Mitä otat pois, jos uutta tulee tilalle?”: ajanhallinta ja johtaminen ammattikorkeakoulussa. Aikuiskasvatus, 31(1), 14–24. https://doi.org/10.33336/aik.93908