Korpiaho, K., & Mäntylä, H. (2012). Opinto-ohjelmien hallinnan ja kehittämistyön haasteita ja mahdollisuuksia. Aikuiskasvatus, 32(1), 39–49. https://doi.org/10.33336/aik.93968