Rapeli, L., & Leino, M. (2013). Kansalaisten poliittinen osallistuminen ja tietämys Suomessa. Aikuiskasvatus, 33(1), 4–15. https://doi.org/10.33336/aik.94014