Heikkinen, A. (2014). Aktivismista realismiin: ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikauskasvatustieteen kritiikki. Aikuiskasvatus, 34(3), 215–223. https://doi.org/10.33336/aik.94101